i200 i250 i300 i350 Đa Hội

i200 i250 i300 i350 Đa Hội

+Công dụng: Dùng cho công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, … 

Mác thép của Nga: CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380-88.

+ Mác thép của Nhật : SS400, ….. theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.

 

 

Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn .
H (mm) B (mm) t1(mm) t2 (mm) L (mm) W (kg/m) Đơn giá
100 55 4.5 6.5 6 9.46  
120 64 4.8 6.5 6 11.50  
150 75 5 7 12 14  
198 99 4.5 7 12 18,2  
200 100 5,5 8 12 21,3  
250 125 6 9 12 29,6  
298 149 5.5 8 12 32  
300 150 6,5 9 12 36,7  
346 174 6 9 12 41,4  
350 175 7 11 12 49,6  
396 199 7 11 12 56,6  
400 200 8 13 12 66  
446 199 8 13 12 66,2  
450 200 9 14 12 76  
496 199 9 14 12 79,5  
500 200 10 16 12 89,6  
500 300 11 18 12 128  
596 199 10 15 12 94,6  
600 200 11 17 12 106  
600 300 12 20 12 151  
700 300 13 24 12 185  
800 300 14 26 12 210  
 900  300 16  28  12  240